• WFT basis
    Maak oefentoets Wft basis

 

Wft inkomen

 Wft inkomen
 
Deze bondige en examengerichte opleiding van NIBE-SVV is voor jou een uitstekende manier om je voor te breiden op het officieel erkende Wft-examen Inkomen. De Wet op het financieel toezicht, afgekort als Wft, schrijft eisen voor aan werknemers binnen de financiële dienstverlening.
 

 

Wft Inkomen oefenvragen          Wft Inkomen oefenexamens             Wft Inkomen samenvatting

Wft inkomen

NIBE-SVV is de grootste opleider voor financiële dienstverlening. De jarenlange ervaring zorgt er enerzijds voor dat studenten op een professionele manier begeleid worden tot het behalen van hun Wft-diploma. Anderzijds leidt het tot hoge slagingspercentages. Tijdens deze effectieve opleiding leer je over de rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer bij werkloosheid, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Ook het inventariseren en analyseren van risico's van de inkomens van zelfstandig ondernemers en de DGA in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid worden behandeld. Je leert er steunend o een klantprofiel een advies uitspreken voor zowel individuele als collectieve inkomensverzekeringen. Je ontwikkelt vaardigheden om op correcte wijze een adviesgesprek te voeren. Tot slot worden zowel de juridische en fiscale als de technische eigenschappen van inkomensproducten op een duidelijke manier aangebracht. Zo kan je deze kennis succesvol gaan toepassen in jouw klantadviezen.

Het is geen vanzelfsprekendheid dat je gegarandeerd iedere maand je inkomen ontvangt. Onvoorziene omstandigheden als ziekte, tijdelijke werkloosheid of overlijden kunnen een verlies van inkomen betekenen. Dit inkomensverlies kan worden opgevangen door een inkomensverzekering af te sluiten. Deze kan jij als adviseur aanraden. Tijdens de opleiding Wft Inkomen komen alle relevante onderwerpen wat betreft inkomensrisico’s en het begrijpelijk maken van deze risico’s aanbod. Je leert er ook over de verschillende verzekeringsoplossingen voor de consument. Een degelijke voorbereiding op het Wft Inkomen examen!

Inhoud van de opleiding

De Wft basis opleiding biedt jou een succesvolle voorbereiding voor het wettelijke 3-delige examen Wft Inkomen. De inhoud van deze opleiding sluit nauw aan bij de 3 examenonderdelen:
• Kennis & Begrip
• Vaardigheden & Competenties
• Professioneel Gedrag

Er worden door de overheid alsmaar meer risico's overgedragen aan de consumenten en werkgevers. Denk aan het afschaffen van de WAZ en de introductie van de WULBZ en de WIA. Door de grotere kans financiële risico's kan het voor de consument van belang zijn deze risico's te verzekeren. Als financieel professional geef je de klant relevante informatie over de verschillende vormen van inkomensrisico's en de mogelijke verzekeringen. Je helpt om een passende keuzes te maken.

Je bespreekt onder meer deze onderwerpen:
• De financiële gevolgen voor de klant wanneer één van de situaties, zoals arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden zich zou voordoen.
• Welke begeleiding je geeft bij één van de bovenstaande situaties.
• Hoe het de procedure van acceptatie voor een inkomensverzekering loopt.
• Wat een werkgever voor zijn werknemers kan doen op gebied van inkomensverzekeringen.

Om klanten te adviseren op vlak van inkomensverzekeringen dien je een geldig diploma Wft Basis en Wft Inkomen diploma te bezitten.

Wet op het financieel toezicht (Wft)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) omvat een resem regels en voorschriften voor de financiële markten en het toezicht hierop. Het omvangrijke Nederlandse stelsel van toezicht op financiële ondernemingen (toezicht op banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen) is zo grotendeels gereguleerd via één wet, met een daarop gebaseerde lagere regelgeving.

De Rijksoverheid ziet toe op financiële instellingen (zoals banken en verzekeraars) alsook het globale financiële systeem. Dit biedt bescherming aan consumenten en organisaties die hun geld toevertrouwen aan deze instellingen. De manier waarop het toezicht gebeurt wordt voorgeschreven door de Wet op het financieel toezicht (Wft). Zowel de Nederlandsche bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voeren het financiële toezicht uit.

De AFM fungeert als gedragstoezichthouder voor de ganse financiële marktsector. Alle financiële ondernemingen staan steunend op verschillende wetten onder het gedragstoezicht van de AFM. De specifieke wet- en regelgeving wordt bepaald door het soort onderneming.

 

Wft inkomen